Patrimonio

Xacementos arqueolóxicos

Hórreos

Arquitectura civil

Arquitectura popular

Arquitectura relixiosa