Servizo de axuda no fogar

O obxectivo fundamental deste programa é prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, desde una perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestruturación familiar, evitando sempre que sexa posible a institucionalización.

Este servizo préstase todos os días da semana e a estancia en cada domicilio varía segundo as circunstancias de cada caso.

Contacto:

Teléfono:  981 857 032 / Ext. 2

correo-e: mariajose.lago@carnota.es