Orientación laboral

Obxectivo:

Facilitar o desenvolvemento dos recursos e competencias propias da persoa demandante que lle permitan identificar opcións laborais e elixir entre estas con autonomía, tomar decisións para planificar actuacións en relación co emprego e avaliar os resultados de forma autónoma.

Actividades:

 • Diagnóstico individualizado e elaboración do perfil ocupacional.
 • Deseño do itinerario personalizado para o emprego.
 • Deseño, planificación de execución de accións grupais de orientación.
 • Asesoramento e axuda técnica para a definición do seu currículo e a aplicación de técnicas para a procura activa de emprego
 • Información e asesoramento sobre a situación do mercado de traballo, as políticas activas de emprego, a oferta formativa e os programas que faciliten a formación e cualificación europeas.
 • Coordinación e colaboración co resto de persoal de orientación laboral e coa Rede de Técnicos de Emprego de Galicia para o intercambio de información e boas prácticas no eido do emprego, a análise e prospección do mercado laboral.

OFERTAS DE EMPREGO

Oferta 21/10/20. Empresa ubicada en Arteixo busca 70 personas cos seguintes perfís:

 • Soldadores /as MIG/MAG
 • Caldereiros/as
 • Operarios/as de maquinaria CNC (torno, fresadora e máquinas de corte, taladrado de chapa, Ficep, oxicorte, etc)
 • Pintores industriais con experiencia en pintura líquida
 • Granalladores ou chorreadores para pintura.

Os requisitos comúns para todos os postos son:

 • Traballadores/as con experiencia en industria pesada mínimo de 1 ano.
 • Dispostos a realizar unha proba na empresa para que validen si son aptos ou non.
 • Posibilidade de incorporación inmediata en poucos días.

Ofrece:

 • Contrato de obra, duración prevista de 2 anos
 • Pago nómina o día 1 de cada mes
 • Retribución por convenio (Sector metal de Coruña) e categoría según la valía do candidato.
 • Traballo a turnos rotativos de mañana e tarde 7-15 ou de 15-23 horas.
 • Posibilidade de realizar horas extras

Interasados contactar con Ana Rivera a través do correo-e: arlago@imancorp.es ou o teléfono: 881240311.

Oferta de 21/10/20. Empresa de Carballo busca 2 operarias con experiencia en máquina de oxalles e 1 encargado/a de obradoiro. Horario continuo de mañá a xornada completa, posible estabilidade.

Oferta do 28/09/20. Grupo Eulen busca persoal de limpeza de instalacións e mobiliario para incorporación inmediata en Carnota. Interesados contactar a través do correo: empleonoroeste@eulen.com