Tipoloxía: petróglifo.
Cronoloxía: Idade de Bronce.
Motivos representados: cadrados e círculos concéntricos, motivo idoliforme, cruces, cazoletas e radios.
Parroquia: Santa Comba de Carnota.
Lugar: Mallou.
Altitude: 220 m.
Descrición da contorna: monte baixo e toxos.
Accesibilidade: dificultade media

Filladouro

Descrición

Atópase situado nunha das marxes da Senda Verde, localizado en diferentes partes dun outeiro rochoso de grandes dimensións e boa visibilidade.

O primeiro grupo que podemos diferenciar localízase sobre unha laxe plana de complicado acceso, debido ao desnivel e ás irregularidades do terreo. Sitúase a uns 30 metros da pista e a 15 m das primeiras pedras do outeiro, a modo de altar de 3 x 2,5 m, sobresaíndo case 2 m sobre o terreo na parte de abaixo e a nivel na parte superior. Obsérvanse unha serie de rebaixes cadrados (contabilizamos ata 15 de diferentes proporcións), ao estilo Carnota, rodeados nalgúns casos con liñas perimetrais, que nalgúns casos chegan a formar un reticulado irregular. Trátase dunha representación de considerables dimensións (1,55 x 0,70 m). Na mesma laxe atópase unha representación idoliforme de 45 x 28 cm.

Na zona superior do outeiro, apréciase outra agrupación de tipoloxía moi diferente á anterior. Neste caso obsérvase unha combinación de ata seis círculos concéntricos cunha coviña central, dende a que parecen saír regos rectilíneos que cortan os círculos como radios. Acompañando a este motivo central, temos varios rebaixes e coviñas. Nas proximidades pódense ver máis combinacións circulares de menor complexidade.

Como chegar

Para acceder aos petróglifos hai que ascender pola ladeira. A distancia ao Filladuiro dende Mallou é de 1.800 m; dende Carnota, 3.900 m; dende Lira, 5.100 m e dende Louredo, 8.600 m.

Bibliografía

CERNADAS SANDE, J. (2008): Gravados rupestres nos montes de Carnota. TresCtres Editores. Santa Comba (A Coruña).

ALONSO ROMERO, F. (2007): “Análisis etnográfico y arqueológico de unha Diosa Madre en el petroglifo del Outeiro do Filladuiro en Mallou (Carnota, A Coruña): Coviñas y círculos”. Anuario Brigantino. Nº 30. pp. 26-56.

VV.AA.: Fichas do Inventario de xacementos do concello de Carnota. Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Xunta de Galicia.

CONCELLO DE CARNOTA (2013): Catálogo do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Documento previo á aprobación inicial. Tomo V.