Aprazado o IX Víndemo Ver de Carnota

Ante a situación sanitaria actual e seguindo as recomendacións de prevención da Consellaría de Sanidade, o Concello de Carnota comunica que queda aprazada a IX Mostra de Promoción Local “Víndemo Ver” prevista para os días 10, 11 e 12 de abril. Próximamente...

Información actualizada das medidas adoptadas (Estado, Xunta e Concello de Carnota) pola crise sanitaria do coronavirus (COVID-19)

→ ACCESO ao Portal do Goberno de España de información á cidadanía con preguntas Frecuentes (FAQs) sobre as medidas do estado de alarma pola crise sanitaria do COVID-19. [VER LIGAZÓN]   02/04/2020: O Sistema de chaves concertadas de certificación electrónica...