Carnota contará con servizo de Xantar na Casa

O concello de Carnota vai asinar un convenio de colaboración co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para o desenvolvemento do Programa Xantar na Casa. Este é un servizo de comida a domicilio que pretende facilitar e garantir unha alimentación...

Curso PEL_salvamento e socorrismo acuático

CURSO DE FORMACIÓNAsunto: PEL_SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICOEstá previsto no marco do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña, o desenvolvemento dos seguintes certificados de profesionalidade no Programa de Salvamento e Socorrismo Acuático, de carácter...

Novidades sobre o Carné Xove

A Consellería de Política Social da Xunta de Galicia acaba de implantar unha serie de novidades vinculadas ao Carné Xove para favorecer o acceso da mocidade ás súas vantaxes.A partir de xaneiro de 2021 a Xunta iniciará o envío do Carné Xove a toda a  mocidade galega...