O Departamento de Servizos Sociais do Concello inicia a campaña de reparto do Banco de Leña, destinado como en anos anteriores a familias que reúnan estes dous requisitos:

  • Situación de precariedade económica
  • Imposibilidade de abastecemento por medios propios