RESOLUCIÓN DO 16 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia correspondente a determinados grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades.

O prazo para anotarse vai dende o día 1 de marzo ata o día 30 de abril do 2022.

DOG núm. 40 do Luns 28 de febreiro de 2022

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220228/AnuncioG0597-210222-0005_gl.html