A Fundación Laboral organiza en colaboración co Concello de Carnota os seguintes cursos:

  • Prevención en construción nivel básico de 60 horas de duración do 17 ao 30 de novembro.
  • PRL operadores de apartatos elevadores de 6 horas de duración, o 1 de decembro.

Os cursos terán lugar no edificio Domus, en Lira en horario de 8:00 a 14:30.

Para formalizar a inscrición deben presentar a folla de inscrición e fotocopia de DNI no Servizo de Promoción Económica no Concello de Carnota

Máis información no Departamento de Promoción Económica do Concello de Carnota.
Contacto: María Dolores Pena. Tlfn: 672304753/981857032
Correo-e: dolores.pena@carnota.gal