Servicio de ayuda en el hogar

O obxectivo fundamental deste programa é prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, desde una perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestruturación familiar, evitando sempre que sexa posible a institucionalización.

Este servizo préstase todos os días da semana e a estancia en cada domicilio varía segundo as circunstancias de cada caso.