ANULIDADE 2020

RESUME. Realizouse un proxecto de intervención sobre a ruta dos Camiños de Andar ao Mar e a súa exposición de presentación. A ruta percorre 8,3 km do litoral de Carnota, entre o Faro de Lariño e o extremo sur da Praia de Carnota (lugar de Areeiros).

Trázase sobre camiños xa existentes, sen necesidade de abrir novos tramos. Só se detectaron algunhas necesidades de adecuación física, xa previstas na memoria de candidatura e a executar en anualidades posteriores.

Con todo, a día de hoxe, é posible realizar o traxecto xeito íntegro.

O proxecto desenvólvese en tres capítulos, que pasamos a detallar de seguido.

-Identidade gráfica.

-Sinalización.

-Espazo temático (exposición).

OBXECTIVOS:

ESPAZO TEMÁTICO. O proxecto inclúe o deseño da exposición de presentación da cultura mariñeira asociada a este tramo de litoral dos Camiños de Andar ao Mar. Os eixos sobre os que se plantexa o deseño son: Espazo inmersivo, Experiencia singular e Automatización.

Deséñase un formato de exposición completamente baseado nas novas tecnoloxías (domótica, multimedia…) que suporá un elemento de diferenciación respecto de calquera outra exposición visitable na contorna próximas.

Ademais, polo seu compoñente de automatización, que pretende unha xestión autónoma sen necesidade de persoal de atención ao público, pode ser un modelo aplicable a exposicións e centros expositivos con escasa frecuentación.

Achega un modelo sostible que, a través da tecnoloxía, facilita a xestión deste tipo de investimentos culturais.

RESULTADOS:

1.- Ámbitos tematicos e solucions técnicas.

Ambito 1: Benvida e información

2.- Ámbito 2: A canoa e a vida mariñeira

3.- Ámbito 3: O encascado

4.- Ámbito 4: Memorial Pepe do Cuco

 

2.- REDACCIÓN DO PROXECTO – CATÁLOGO GRÁFICO.

 

DOCUMENTACIÓN RESULTANTE.

Como resultado das actividades descritas temos:

Proxecto de musealización e interpretación Camiños de Andar ao Mar. Entregado por Ménsula ITC, SL.

Catálogo Gráfico Camiños de Andar ao Mar. Entregado por Juan Gallego Estudio Gráfico.