Dessarrollo local

Obxectivo:

Implementar políticas activas de emprego e fomentar a actividade económica aproveitando os recursos locais.

 

Actividades:

  • Fomento da creación e da consolidación de empresas.
  • Fomento do emprego e da inserción laboral.

 

Servizos:

  • Difusión e sensibilización da cultura emprendedora (Rede Eusumo).
  • Información (axudas e subvencións, trámites coa administración…).
  • Asesoramento (plan de empresa ).
  • Apoio á tramitación (axudas para emprendedores, empresas e autónomos)
  • Formación empresarial (formación).
  • Cooperación (asociacións profesionais).
  • Información e intermediación laboral (Bolsa de Emprego ).
  • Formación para o emprego
  • Xestións co tecido asociativo.