Programa de información y orientación

Este servizo ofrece orientación, información e asesoramento sobre os recursos existentes na comunidade, así como sobre os dereitos das persoas para a resolución das necesidades que se presenten. O servizo pode atender directamente a problemática das persoas usuarias ou derivalas a outros servizos primarios ou especializados, tanto de dentro coma de fóra do concello ou da comunidade.