Dessarrollo local

Obxectivo:

Implementar políticas activas de emprego e fomentar a actividade económica aproveitando os recursos locais.

 

Actividades:

 • Fomento da creación e da consolidación de empresas.
 • Fomento do emprego e da inserción laboral.

 

Servizos:

 • Difusión e sensibilización da cultura emprendedora (Rede Eusumo).
 • Información (axudas e subvencións, trámites coa administración…).
 • Asesoramento (plan de empresa ).
 • Apoio á tramitación (axudas para emprendedores, empresas e autónomos)
 • Formación empresarial (formación).
 • Cooperación (asociacións profesionais).
 • Información e intermediación laboral (Bolsa de Emprego ).
 • Formación para o emprego
 • Xestións co tecido asociativo.