Ruta dos Mariñeiros

Lonxitude: 2 km.
Dificultade: baixa.
Duración: 45 minutos.
Puntos de partida/chegada: Mar de Lira / Maceiras. 

É a recuperación dun camiño mariñeiro que percorrían os pescadores para ir “andar ó mar” a Lira.

Nela podemos atopar a taberna do porto, a lonxa, observar artes de pesca tradicionais, o traballo das redeiras, etc.