Ruta da Agra

Lonxitude :4 km.
Dificultade: baixa.
Duración: 45 minutos.
Punto de partida: Lombáns
.
Punto de chegada: Carnotela
 .

Camiño que segue as rodeiras dos carros, podemos observar ás marismas de Carnota, o areal , as cabaceiras onde se gardaban as colleitas