Camiño dos Costados

Lonxitude: 1 km.
Dificultade: baixa.
Duración: 20 minutos.
Puntos de partida/chegada: Caldebarcos/Panchés.

Comunica os lugares de Caldebarcos e Panchés elevándose no seu percorrido un chisco para gañar prepectiva sobre o treito máis agreste  da franxa litoral, preto desta ruta no lugar de Caldebarcos atópase as casetas mariñeiras , boa mostra de arquitectura popular que pode ser un complemento da ruta e que é un lugar con rica tradición gastronómica.