Formación e tecido asociativo

FORMACIÓN

Consellería de economía, emprego e industria

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación (código do procedemento TR306A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180226/AnuncioG0424-200218-0001_gl.pdf

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 1 de febreiro de 2018 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2018.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180215/AnuncioG0164-080218-0007_gl.html

SUBVENCIÓNS

Deputación da Coruña

Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2018

http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2018/03/22/2018_0000002197.pdf