Instalacións deportivas

PISTAS POLIDEPORTIVAS
Lariño
Ximprón – Lira
Casa do Mar – Lira
Lombáns – San Mamede
O Viso – San Mamede
O Valadiño – Adraño
Caldebarcos
Quilmas
O Pindo

PAVILLÓNS
Carnota
Lamas de Castelo

CAMPO DE FÚTBOL
Lombáns

Pavillón municipal de Carnota

 

 

 

 

Pavillón municipal de Carnota
Praza San Gregorio, 22
T: 981 85 70 32

 

Pavillón municipal de Lamas de Castelo

 

Pavillón municipal de Lamas de Castelo
Aldea Frean, 26
T: 981 85 70 32

 

 

Campo de fútbol de Lombáns

 

 

Lombáns
15295 Carnota

 

 

 

Pista polideportiva de A Gándara, Lariño

Pista polideportiva de Ximprón, Lira

Pista polideportiva da Casa do Mar, Lira

Pista polideportiva de Lombáns, San Mamede

Pista polideportiva do Viso, San Mamede

Pisa polideportiva de Valadiño, Adraño

Pista polideportiva de Caldebarcos

Pista polideportiva de Quilmas

Pista polideportiva do Pindo