Escuelas deportivas

O concello de Carnota, a través das Escolas Deportivas, ofrece unha ampla e variada oferta de actividades físico-deportivas para o fomento de hábitos de vida saudables entre a cidadanía. Os obxectivos que se pretenden alcanzar son os seguintes.

-Favorecer hábitos de vida saudables entre a poboación
-Contribuír á integración da cidadanía.
-Fomentar o interese polo ocio deportivo.
-Ofrecer unha formación físico-deportiva para favorecer as calidades físicas xerais e específicas

Descarga aquí a oferta de actividades deportivas para o curso 2019/2020