Selección de personal

2024

Contratación de persoal laboral temporal ( PEL 2024)

  • 1 praza de peón albanel de mantemento de pequenas infraestruturas públicas.
  • 1 praza de peón de mantemento de espazos públicos (Peón Forestal)
  • 2 prazas de oficial 1ª Condutor.
  • 1 praza de peón carpinteiro

Anuncio da convocatoria

Modelo de solicitude e autorización para uso de datos persoais

Listado provisional de persoas adimitidas e excluídas

Listaxe definitivo PEL 2024

Acta 1. Resultados do concurso-oposoción e acordos do tribunal

2023

Obradoiro de emprego “Fonte das Forcadas”

Especialidades:

 

Convocatoria e bases socorristas 2023.

 

Convocatoria de selección de persoal de limpeza de praias 2023.

 

Convocatoria de selección de persoal. APROL 2023

 

Convocatoria de selección de persoal. PEL Concellos 2023

 

Segundo anuncio de procesos selectivos para a estabilización do emprego temporal do Concello de Carnota derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro

 

Procesos selectivos para a estabilización do emprego temporal do Concello de Carnota derivados da Lei 20/2021, do  28 de decembro.

 

Convocatoria constitución bolsa traballadores operario servizos múltiples, peóns limpeza e electricistas. 

2022

 

Aprobación bases selección persoal obradoiro “COSTAGRANDE”

 

Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria de concurso para a creación dunha listaxe de candidatos/as, previa a contratación de persoal laboral temporal de socorristas de praias 2022.

 

Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria de concurso para a creación dunha listaxe de candidatos/as, previa contratación de persoal laboral temporal de limpeza de praias 2022

 

Bases da convocatoria para a creación dunha listaxe de candidatos/as, previa a  contratación de persoal, laboral temporal de peón forestal da subvención para o fomento do emprego no medio mural (APROL RURAL 2022).

 

Bases para a contratación de persoal laboral para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia da Coruña, durante o exercicio 2022 ((PELConcellos)

2021

Convocatoria para a creación dunha listaxe de candidatos para cubrir postos de peóns/peoas de limpeza de instalacións, mediante a contratación laboral temporal.

 

Convocatoria de selección de persoal para a creación dunha bolsa de traballo (Persoal Laboral Temporal) para a provisión da praza vacante de un/a profesor/a de música na especialidade de linguaxe musical e música activa, música e movemento, coro e orquestra ORFF.

 

Selección para la constitución de una bolsa de empleo funcionario/a interino/a conserxe CEIP Carnota.

 

Contratación de persoal laboral temporal para cubrir unha praza de persoal para tarefa de montes. (APROL RURAL) 2021

 

Contratación de persoal laboral temporal. Socorristas de Praias 2021. Data de publicación o 29/06/2021.

 

Contratación de persoal laboral temporal. Programa de Limpeza de Praias 2021. Data de publicación o 26/05/2021.

 

Creacion dunha listaxe de candidatos/as para postos de traballo de técnicos/as do Museo Arqueolóxico Aberto de Carnota.

 

Convocatoria de selección de persoal para a creación dunha listaxe de candidatos/as para postos de traballo de auxiliares de axuda no fogar no Concello de Carnota. Data de publicación o 25/02/2021.

 

 Contratación de persoal. Programa de Emprego Local da Deputación da Coruña (PEL). Data de publicación o 24/02/2021.

2019

Convocatoria de concurso para a contratación de persoal laboral temporal de socorristas de praias.

Contratación de persoal laboral para cubrir 1 praza de peón, grupo de cotización 8, para o Mantemento e Conservación de Espazos Públicos (contratación a xornada completa e de 9 meses de duración).

 

Proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal de dous peóns de OP de Servizos Múltiples:

2018

Proceso de selección de alumnado traballador/a e persoal do obradoiro de emprego “OE Sete Fontes”

 

Acta da actualización da bolsa para un/ha mestre/a da Escola Municipal de Música

 

Proceso de contratación dun/ha técnico/a de atención ao Museo Arqueolóxico Aberto de Carnota.

 

Proceso de contratación de persoal laboral para cubrir 2 prazas de peóns albaneis, 2 prazas de peóns carpinteiros, 1 praza de peón electricista e 3 prazas de peóns de servizos múltiples  (peóns forestais). Data de publicación: 15/06/2018. Prazo de exposición das bases: 3 días en exposición pública das bases antes da presentación de solicitudes.

 

Proceso de contratación e formación dunha bolsa de emprego para a selección a xornada completa dun/ha técnico/a en xestión  cultural do Concello de Carnota. Data de publicación: 14/06/2018

 

APROL 2018

 

Proceso de contratación de persoal laboral temporal de socorristas de praias 2018

 

Proceso de contratación de persoal laboral temporal para a brigada de limpeza de praias  para o ano 2018

 

Proceso de contratación temporal de unha persoa para a atención da oficina de turismo para o ano 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Proceso de contratación de persoal laboral para cubrir dúas prazas (peóns), grupo de cotización 8, para o mantemento e conservación de espazos públicos.

           Data de publicación: 4 de setembro de 2017

  • Proceso selectivo para a contratación, como persoal laboral temporal, dun/dunha técnico/a para a atención do Museo Aberto de Carnota
  • Proceso de contratación de persoal laboral temporal “brigada de limpeza de praias”.
  • Proceso de contratación temporal de unha persoa para a atención da oficina de turismo para o ano 2017
  • Proceso de contratación temporal de dous/as peóns para brigada medioambiental