Selección de persoal

2021

Convocatoria para a creación dunha listaxe de candidatos para cubrir postos de peóns/peoas de limpeza de instalacións, mediante a contratación laboral temporal.

 

Convocatoria de selección de persoal para a creación dunha bolsa de traballo (Persoal Laboral Temporal) para a provisión da praza vacante de un/a profesor/a de música na especialidade de linguaxe musical e música activa, música e movemento, coro e orquestra ORFF.

 

Selección para a constitución dunha bolsa de emprego funcionario/a interino/a conserxe CEIP Carnota.

 

Contratación de persoal laboral temporal para cubrir unha praza de persoal para tarefa de montes. (APROL RURAL) 2021

 

Contratación de persoal laboral temporal. Socorristas de Praias 2021. Data de publicación o 29/06/2021.

 

Contratación de persoal laboral temporal. Programa de Limpeza de Praias 2021. Data de publicación o 26/05/2021.

 

Creacion dunha listaxe de candidatos/as para postos de traballo de técnicos/as do Museo Arqueolóxico Aberto de Carnota.

 

Convocatoria de selección de persoal para a creación dunha listaxe de candidatos/as para postos de traballo de auxiliares de axuda no fogar no Concello de Carnota. Data de publicación o 25/02/2021.

 

 Contratación de persoal. Programa de Emprego Local da Deputación da Coruña (PEL). Data de publicación o 24/02/2021.

2020

Selección de persoal para a contratación dun/ha profesor/a de música na especialidade de linguaxe musical e música activa, música e movemento, coro e orquestra ORFF, do Concello de Carnota.

Contratación dun/ha técnico/a para a atención do Museo Arqueolóxico Aberto de Carnota.

 

Contratación de socorristas de praias (2020).

 

Contratación de persoal laboral temporal para a limpeza de praias marítimas da Deputación Provincial (2020).

 

Contratación de persoal laboral temporal para cubrir unha praza de persoal para tarefa de montes. (APROL RURAL) 2020

 

Contratación de persoal. Programa de Emprego Local da Deputación da Coruña (PEL)

2019

Convocatoria de concurso para a contratación de persoal laboral temporal de socorristas de praias.

Contratación de persoal laboral para cubrir 1 praza de peón, grupo de cotización 8, para o Mantemento e Conservación de Espazos Públicos (contratación a xornada completa e de 9 meses de duración).

 

Proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal de dous peóns de OP de Servizos Múltiples:

2018

Proceso de selección de alumnado traballador/a e persoal do obradoiro de emprego “OE Sete Fontes”

 

Acta da actualización da bolsa para un/ha mestre/a da Escola Municipal de Música

 

Proceso de contratación dun/ha técnico/a de atención ao Museo Arqueolóxico Aberto de Carnota.

 

Proceso de contratación de persoal laboral para cubrir 2 prazas de peóns albaneis, 2 prazas de peóns carpinteiros, 1 praza de peón electricista e 3 prazas de peóns de servizos múltiples  (peóns forestais). Data de publicación: 15/06/2018. Prazo de exposición das bases: 3 días en exposición pública das bases antes da presentación de solicitudes.

 

Proceso de contratación e formación dunha bolsa de emprego para a selección a xornada completa dun/ha técnico/a en xestión  cultural do Concello de Carnota. Data de publicación: 14/06/2018

 

APROL 2018

 

Proceso de contratación de persoal laboral temporal de socorristas de praias 2018

 

Proceso de contratación de persoal laboral temporal para a brigada de limpeza de praias  para o ano 2018

 

Proceso de contratación temporal de unha persoa para a atención da oficina de turismo para o ano 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017
  • Proceso de contratación temporal de dous/as peóns para brigada medioambiental