Contratación

O Concello de Carnota, consciente da necesidade dunha intermediación de proximidade, conta cunha Bolsa de Emprego (e-CA), cuxas funcións básicas son a intermediación laboral e o apoio ás empresas e ás persoas demandantes de emprego, servindo de conexión entre a demanda e a oferta.

Contacto:

  • Teléfono:  981 857 032 / 672 304 753
  • Fax: 981 857 251
  • correo-e: desenvolvemento.local@carnota.es