PACES En outubro de 2015, a Comisión Europea lanzou o chamado “Pacto de Alcaldes polo Clima e a Enerxía” ou Pacto de Alcaldes polo Clima e a Enerxía, unha iniciativa que fusionou o “Pacto de Alcaldes” de 2008 e o “Alcaldes se adaptan” 2014, ambos promovidos pola Comisión Europea.

Mediante este acordo indicado, os concellos asinantes comprométense a:

  •  Reducir as emisións de CO2 nun 40% para 2030
  • Aumentar a eficiencia enerxética nun 27%
  • Aumentar o uso de enerxía de fontes renovables nun 27%
  • Elaborar un inventario de emisións de referencia (IER)
  • Realizar unha avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados da crise climática.
  • Presentar o Plan de acción para a enerxía e o clima sostibles (PACES) nun prazo de dous anos a partir da sinatura do acordo.
  • Enviar un informe de seguimento polo menos cada dous anos.

O concello de Carnota, o 12 de marzo de 2019, adheriuse ao Pacto de Alcaldes polo Clima e a Enerxía, polo que adquiriu os mencionados compromisos, incluído o desenvolvemento dos PACES. O documento PACES adxunto, segundo a oficina da Unión Europea do Pacto de Alcaldes para o clima e a enerxía PACES, contén o seguinte:

  • Inventario de emisións de referencia (IER) de CO2
  • Avaliación de riscos e vulnerabilidades ante a crise climática.
  • Proposta de medidas para reducir e limitar as emisións de gases de efecto invernadoiro, así como prepararse para os efectos e impactos do cambio climático.

En calquera caso, o PACES non é un documento definitivo e inalterable, senón un documento suxeito a posibles revisións, de acordo cos resultados observados e a experiencia adquirida, co obxectivo de cumprir os obxectivos do Pacto de Alcaldes.

Carnota, 19 de novembro de 2020