PLAN MARCO: SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA PARA O ANO 2018. No marco do PROGRAMA OPERATIVO Feder de Galicia 2014-2020

En cumprimento do establecido no artigo 20.8 en materia de información e comunicación,, sobre o apoio dos fondos Feder, recollido no anexo XII apartado 2 do Regulamento (CE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro. Así como da Resolución do 19 de xuño de 2018 do Instituto Enerxético de Galicia.

PROXECTO: INSTALACION  DE CALDEIRA DE BIOMASA NO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DOMUS DO CONCELLO DE CARNOTA

PROMOTOR: CONCELLO DE CARNOTA

INVESTIMENTO: 19.057,50 €

IMPORTE DA AXUDA: 14.520,00€