Resolución do 15 de febreiro de 2018 da xefatura territorial da Consellería do Mar da Coruña pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación de 1 praza na modalidade percebe a pé e 3 na modalidade marisqueo xeral a pé na Cofraría de pescadores do Pindo

Resolución modalidade percebe a pé

Resoulución modalidade marisqueo xeral a pé