Obxecto: axuda económica ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral, para aquelas altas que se formalicen desde o 1 de outubro de 2022 ata o 30 de setembro de 2023, ambos inclusive.

É requisito indispensable estar inscritos como demandantes de emprego nos servizos públicos de emprego, no momento da alta.

Contía da axuda: entre 2.000 € e 10.000 €

Prazo: do 25 de xaneiro de 2023 ata o 29 de setembro de 2023

Ligazón:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230124/AnuncioG0656-040123-0008_gl.pdf