Bando municipal sobre a aplicación das medidas segundo a RESOLUCIÓN acordada polo Consello da Xunta de Galicia, que declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19