Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades de suministro da zona, informamoslle que:

  • O próximo día 19 de outubro de 2023 de 2:00 a 3:50 horas, vamos a proceder a deixar fóra de servizo unha serie de instalacioóns, o cal pode provocar interrupcións no seu suministro de electricidade durante ese intervalo de tiempo.

As instalacións eléctricas sometidas a descargo afectan ás siguientes rúas ou lugares:

CARNOTA (BREAS Nº 13, 17, 19, 21 a 28, 30, 34, 9201, 9502; IGLESIA Nº 1 a 6, 9 a 17, 2651, 9003; PLAZA GALICIA Nº 1 a 3, 5, 7 a 11, 13, 9003, 9202; SANTA COLUMBA Nº 1 a 3, 5, 7 a 9, 12).

  • O próximo día 19 de octubre de 2023 de 0:00 a 2:00 horas, as seguintes instalacións:

CARNOTA (AS LOMBAS Nº 9010). LARIÑO (CARRETERA FARO Nº 9002, 9004, 9201, 9202; LARIÑO, Nº 0, 1, 3, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 37, 39, 47, 57, 59, 61, 62, 66, 70, 72, 73, 76, 77, 88, 90, 154, 186, 195, 196, 202, 206, 207, 208, 209, 223, 236, 239, 240, 249, 250, 256, 266, 269, 273, 274, 27 O PINDO (PUNTA INSUA Nº 248, 249, 9001, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009).