A renovación da tarxeta de demandante de emprego non será necesaria ata despois do 31 de decembro de 2020.