Co obxectivo de axilizar a comunicación co Concello, ademais das canles habituais, tense habilitado o seguinte número para que a veciñanza poida deixar avisos, queixas e suxerimentos vía whatsapp: 671423618.