Co fin de efectuar traballos de mantemento da rede eléctrica, o Grupo Naturgy informa que procederá a deixar fóra de servizo total ou parcialmente,

  • o próximo día 3 de agosto de 2023, de 4:00 a 5:30 horas, as seguintes instalacións:

CARNOTA (CASTELO); INSUA -CARNOTA- (ALDEA INSUA); LAGAREIROS (ALDEA LAGAREIROS); O PINDO (AREAL); PEDRAFIGUEIRA (ALDEA PEDRAFIGUEIRA).

 

  • o 3 de agosto de 2023, de 0:00 a 1:30 horas, as seguintes instalacións:

CARNOTA (AS LOMBAS Nº 92, 123, 127, 9004 a 9006, 9106, 9201, 9202), GANDARA -CARNOTA- (ALDEA GANDARA Nº 11, 26, 49, 55, 57, 60, 63, 70, 85, 89, 97, 105, 106, 108, 133, 292, 9000 a 9006, 9010 a 9013, 9015, 9016, 9021 a 9027, 9029, 9030, 9032 a 9034, 9036, 9037, 9040, 9041, 9203; EVENTUAL Nº 1), LARIÑO (LARIÑO Nº 105, 131, 273, 283, 356, 358, 360 a 362, 371, 376, 381, 9013, 9015, 9019, 9020, 9025, 9029, 9038, 9921).

 

  • o 3 de agosto de 2023, de 2:00 a 3:30 horas, as seguintes instalacións:

MIÑARZO (ALDEA MIÑARZO Nº 32, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 64, 67, 72, 74, 77, 80, 91, 95, 9001, 9009, 9045, 9049, 9050, 9055, 9057, 9059, 9061, 9063, 9066, 9069, 9070 a 9075, 9081), PORTOCUBELO (ALDEA PORTOCUBELO Nº 4, 207, 211, 268, 273, 278, 280 a 282, 288, 292, 9011, 9012, 9019 a 9023, 9025, 9026, 9060, 9205, 9501, 9504; BEIRADA Nº 21, 291 a 293, 298, 303, 2550, 9004, 9006, 9007, 9009, 9018).

 

  • o 4 de agosto de 2023, de 1:30 a 3:00 horas, as seguintes instalacións:

CARNOTA (BARRIO VILAR Nº 3, 25, 27, 28, 31, 35, 43, 47, 48, 51, 53, 59, 62, 66, 69, 79, 81, 83, 90, 91, 95, 98, 103, 109, 112, 120, 122, 132, 134, 135, 137, 139, 2651, 9005, 9011, 9013, 9016, 9020, 9023, 9025 a 9027, 9031, 9033, 9037 a 9039, 9044, 9047, 9048, 9050, 9051, 9061, 9201), VILAR -CARNOTA- (ALDEA VILAR Nº 122).

 

  • o 4 de agosto de 2023, de 0:00 a 1:30 horas, as seguintes instalacións:

CANEDO -CARNOTA- (ALDEA CANEDO Nº 0, 5, 6, 9, 10, 12 a 16, 18, 23, 26, 29 a 32, 46, 48, 49, 61, 70, 71, 74, 77, 78, 88, 92, 93, 9003, 9015, 9016, 9022, 9025, 9027, 9029, Par 9034 a 9046, 9047, 9048, 9050 a 9053, 9056, 9059 a 9063, 9068, 9069, 9072, 9201), CASTELO -CARNOTA- (ALDEA CASTELO Nº 1, 7, 9001, 9003, 9201).