Carnota contará con servizo de Xantar na Casa

O concello de Carnota vai asinar un convenio de colaboración co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para o desenvolvemento do Programa Xantar na Casa. Este é un servizo de comida a domicilio que pretende facilitar e garantir unha alimentación...

Curso PEL_salvamento e socorrismo acuático

CURSO DE FORMACIÓNAsunto: PEL_SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICOEstá previsto no marco do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña, o desenvolvemento dos seguintes certificados de profesionalidade no Programa de Salvamento e Socorrismo Acuático, de carácter...

Renovación demanda de emprego

Dende o 1 de xaneiro de 2021 todas as persoas demandantes de emprego terán que volver a renovar a súa demanda na data en que a cada un/unha lle corresponda.Dende o día 4 de decembro do 2020 está operativo o terminal para renovar a demanda de emprego mediante a...