PEL RURINNOVA

A través de PEL RURINNOVA financiaranse as altas de persoas mozas que se incorporen ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos, xa sexa como persoas físicas ou como persoas xurídicas.

No caso de persoas xurídicas o número máximo de altas a subvencionar será de 3 persoas na mesma entidade, cubrindo coa axuda un período mínimo de 6 meses  e  un máximo de 12 meses.

Descarga as bases

 

PEL RELEVO:

A través de PEL RELEVO cada empresa ou empregadora poderá obter axudas, segundo o cálculo establecido e a contía que corresponda, de entre 6 e 12 meses, para cada persoa moza contratada e ata un máximo de 5 persoas mozas contratadas na mesma empresa.

Esta axuda PEL RELEVO xestiónase a través do procedemento de concorrencia non competitiva, ata esgotar o crédito dispoñible.

Descarga as bases

O destacable entre ambas as liñas é a posibilidade de obter axudas, cumprindo os demais requisitos, daquelas altas no RETA producidas dende o 1 de abril do ano 2019 ou aquelas contratacións de mozos e mozas producidas tamén dende esa data.