A Deputación da  Coruña, vén de convocar  a seguintes liñas de axuda dirixidas a entidades sen ánimo de lucro:

FOENIA

  • Execución de obras ou equipamentos de interese xeral
  • Reforma e mellora de locais sociais
  • Adquisición de mobiliario ou equipamento informático
  • Creación de web, aplicación móbiles, internet vía satélite no rural
  • Repoboacións cinexéticas, sinalización Tecor.

FOENAA

  • Actividades
  • Organización de congresos, exposicións, talleres, xornadas, seminarios
  • Feiras de artesanía, de interese turístico, de exaltación de produtos, etc.
  • Desbroces, sementeiras, seguro e gardería Tecor.

 

As asociación acreditaran un mínimo de socios/as de 25

As solicitudes presentarase de xeito telemático, e o prazo determinarase no anuncio da convocatoria no Bop.

Máis información AQUÍ

Estamos a súa disposición para calquera dúbida, aclaración ou consulta.