Taboleiro de Anuncios

2018

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Anuncio de aprobación inicial do Regulamento do Consello Municipal da Infancia e da Adolescencia

Regulamento do Consello Municipal de Infancia e Adolescencia

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora da venda ambulante

Modificación ordenanza de venta ambulante

CONSELLERÍA DE FACENDA 

RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180228/AnuncioCA01-210218-0006_gl.html

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Exposición lista de contribuíntes das taxas polo servizo de subministración de auga, rede de sumidoiros, depuración de augas residuais e canon autonómico da auga, 4º trimestre 2017

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/27/2018_0000001399.pdf

CONSELLERIA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA:

VISITAS GUIADAS POLO MUSEO ABERTO DE CARNOTA

  • O Concello de Carnota organiza visitas guiadas polo seu Museo Arqueolóxico Aberto. Máis información no teléfono 981857032 ou a través do seguinte email: turismocarnota@gmail.com