Artesanía

CANTEIROS CERNADAS

Obradoiro de cantería
Cubelo nº 20.
15293 – San Mamede de Carnota

CHARAMUSCA

Obradoiro de artesanía
Lugar de Canedo, 4B.
15293 – San Mamede de Carnota

NACHO PORTO

Obradoiro de cerámica
Cornido, 20.
15293 – Santa Comba de Carnota

NORDÉS

Obradoiro de cerámica
Piñeiros, nº 25.
15293 – Santa Comba de Carnota

PEDRO GHARABULLO

Obradoiro de carámica
Caldebarcos, nº 149.
15294 – San Mamede de Carnota

UTOPÍA

Obradoiro
Parada.
15293 – San Mamede de Carnota

CANTEIROS CERNADAS
Obradoiro de cantería
Cubelo, nº 20
15293 – San Mamede de Carnota

T. 669 999 072
Email: canteiroscernadas@gmail.com

José e Antonio Cernadas Sande. Esculturas e traballos diversos en cantería, reproducións de petroglifos en pedra utilizando pinturas naturais. Autoría de diversos libros como Os Canteiros. Técnicas de construcións tradicionais no Concello de Carnota e Gravados Rupestres no Monte de Carnota.

CHARAMUSCA
Obradoiro de artesanía
Lugar de Canedo, nº 4 – B.
15293 – San Mamede de Carnota

T. 639 575 478
Web: www.artesaniadegalicia.xunta.gal/es/artesanos/catalogos/charamusca

Charamusca son Carmen Armendáriz e Quico Guillán. É un obradoiro que naceu no 1996, dedicado á creación de pezas de cartón-pedra para a decoración de interiores.

NACHO PORTO
Obradoiro de artesanía
Cornido, nº 20.
15293 – San Mamede de Carnota

T. 981 762 500 // 616 744 132
Web: www.nachoporto.com
Email: correo@nachoporto.com

Obra moi variada dende animais mitolóxicos, cadros, esculturas ata pezas utilitarias, pendentes ou encargos personalizados. Obradoiro propio e exposición que se pode visitar.

NORDÉS
Obradoiro de cerámica
Piñeiros, nº 25.
15293 – Santa Comba de Carnota

T. 666 549 751
Email: charo.puga@hotmail.com

Charo Puga e Manuel Blanco. Obradoiro de cerámica con pezas feitas a man e a torno. Adícase especialmente a pendentes e colgantes, floreiros de parede e pezas de torno.

PEDRO GHARABULLO
Obradoiro de cerámica
nº 149.
15294 Caldebarcos – San Mamede de Carnota

Pedro Pérez Trillo, creador de monicreques de fíos e títeres. Realización de monicreques con materiais de reciclado, caras e mans das personaxes en cerámica e realización dos títeres con goma-espuma e tela.

UTOPÍA
Obradoiro
Parada.
15293 – San Mamede de Carnota

T. 627 219 960
Email: maiola1@hotmail.com

Jorge Leal (Xurxo) fotógrafo profesional e Nando Lestón, pintor e escultor. Actividades culturais locais e exposición permanente de obras de carácter universal de creación propia.